Daarom Putten !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De discussie rondom de klimaatverandering die de wereld gedurende deze eeuw treft zal niemand ontgaan zijn. Smeltende gletsjers in de Alpen, bananenbomen in Bordeaux en een stijgende Noordzeespiegel. Vele gevaren duiken op voor de Lage Landen in hun traditionele gevecht tegen het wassende water. Zo niet in Putten. Bedreigingen worden hier kansen en problemen keren zich tot uitdagingen.

Volgens het befaamde Bradley Centre zien de klimaatsontwikkelingen voor Nederland en de Veluwse regio in het bijzonder er als volgt uit tot het jaar 2030:

The climate in the Netherlands (EU), spec. Region: Veluwe (Middle) 2005 - 2030 (Source: Bradley Centre)
    
Temperature: Increase: 1,5 °C in 2030
    
Season:          Increase: Winter will become more wet, aprox. 40-80 mm each year till 2030
    
Extreme:         Winter and Summer more extreme periods of snow, rain and low/high temp.
    
Na het bezoek van prof. dr. Bradley aan de Puttense gemeenschap in januari 2004 is men overtuigd van de kansen die deze klimaatsverandering biedt. De gemiddelde stijging van de temperatuur betekent dat het zwembad in Putten haar beste dagen heeft gehad. Strand Nulde zal de place to be worden voor de zogenaamde natte recreatie. Ziehier, een geweldige kans om de huidige bosbaan rondom het zwembad (zie ook locaties) om te toveren tot een overdekte schaatstempel van wereldfaam. Calgary, Lillehammer en Heerenveen: 'eat your heart out'.

De extreme temperaturen in de winter, gekoppeld aan de extra neerslag zorgen voor een weldadige witte deken over het Puttense landschap. Het Bradley Centre is duidelijk in haar conclusie: de neerslagverdeling tussen winter en zomer is sterk afhankelijk van de benadering. Toepassing van de Bradley-cel met een calibratie voor de Veluwse situatie (BradleyNL) geeft voor Nederland een nattere winter en een vrijwel ongewijzigde zomerneerslag. Deze nattere winter (doorgaans in de vorm van sneeuw) biedt ongekende mogelijkheden om volwaardig in te zetten op het tot op heden voor onmogelijk gehouden sprookje van Winter Wonderland rondom het Solse Gat en de kerktoren (zie ook locaties).
Nieuwjaarsdag 2006 zal een seconde langer duren dan de normale eerste dag van het jaar, zo heeft de Universiteit van Klitzbuhl bekendgemaakt. Astronomen van de International Planet Earth Rotation and Reference Systems Service (PIERS) in Guadelajarara houden bij hoe snel de aarde om haar as draait. Ze timen de omloop van sterren langs de hemel met hun eigen atoomklokken en bepalen daarmee of de UTC-klok aangepast moet worden. De draaisnelheid van de aarde wisselt van jaar tot jaar door allerlei naijleffecten.

Dat komt bijvoorbeeld door hogere of lagere temperaturen. Wanneer poolijs smelt en als water naar de evenaar beweegt, remt de aarde af. Het effect is te vergelijken met een kunstschaatsster die haar armen uitstrekt tijdens een pirouette. Omgekeerd zorgt massa die naar de aardas toebeweegt voor een snellere omloop. Bij de aardbeving bij Sumatra van 26 december 2004 bewoog de Indisch-Australische plaat onder de Pacifische: armen ingetrokken voor de aardpirouette. Volgens PIERS is de daglengte er 2,68 microseconde door uitgezet.

Dit fenomeen gecombineerd met de klimaatsverandering zorgt ervoor dat in de jaren '20 van deze eeuw de schrikkelseconde is uitgegroeid tot schrikkeljaar. Immers, officieel wordt de tijd bepaald op basis van het gewogen gemiddelde van 250 atoomklokken. Vermits een seconde bekomen met een atoomklok, korter is dan een seconde bepaald als de fractie van een zonnedag, zal de Internationale Atoomtijd (TAI) echter afwijken van de tijdsschaal gebaseerd op de aardrotatie, ook wel de Universele Tijd genoemd.

Deze toename gaat in 2025 gepaard met een ongekende wending in het tijdsbeeld van de mens. Immers, de logaritmische benadering - zoals doorgaans in de westerse wereld wordt gehanteerd ten aanzien van het tijdsbeeld - bouwt de schrikkelseconde als het ware uit tot een schrikkeljaar. Volgens de huidige tijdsgeest is 2028 het Olympisch Jaar voor de Winterspelen. Echter door vanaf 2025 de schrikkelseconde om te zetten in het schrikkeljaar ondervangen we een desastreuze afwijking van de tijdsdruk. Zodoende vinden de Olympische Zomerspelen van 2026 in 2027 plaats. Ziehier de verbluffend eenvoudige redenering achter het jaartal 2029.  Waarom 2029 ?