Het jaar 2029
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bioscoopfilm The Terminator

Sarah Connor is een jonge vrouw wier leven wordt bedreigd door een Cyborg vanuit de toekomst. Deze Terminator (Arnold Schwarzenegger) krijgt de opdracht de moeder van haar nog ongeboren zoon te doden. De toekomst wordt namelijk geregeerd door Cyborgs welke geleid worden door het zelfdenkende computersysteem Skynet. Na een Nucleaire oorlog zullen de machines uit de vlammen herrijzen en de strijd met de laatste overgebleven mensen aangaan. Deze mensen zullen in 2029 onder leiding staan van ene John Connor en dus is het de noodzaak dat hij nooit geboren zou worden. Maar tegelijkertijd stuurt het verzet ook een jonge verzetsstrijder Kyle Reese (Michael Biehn) terug naar 1984 om Sarah Connor te beschermen.


Asteroïde

Britse wetenschappers maken zich zorgen over een enorme asteroïde die in 2029 rakelings langs de aarde zal scheren. Zij vrezen dat de zwaartekracht van onze planeet de baan van het object dusdanig kan veranderen, dat het later alsnog in botsing komt met de aarde. Dat berichtte het dagblad The Times maandag.
De asteroïde, met de naam 2004 MN4, passeert de aarde in 2029 op een afstand tussen de 15.000 en 25.000 miles. Dat is ongeveer eentiende van de afstand tussen de aarde en de maan. Voor astronomische begrippen is dat een bijna-botsing. Het object kan met het blote oog worden waargenomen.
Hoewel astronomen er zeker van zijn dat de asteroïde ons in eerste instantie zal missen, vrezen zij het effect dat de aantrekkingskracht van de aarde zal hebben. In het ergste geval keert de asteroïde tussen 2034 en 2036 terug en raakt hij de aarde dan wel..


Bioscoopfilm Planet of the Apes

In het jaar 2029 worden nog genetisch gemanipuleerde chimpansees gebruikt als testpiloot op het ruimtestation Oberon. Captain Leo Davidson heeft ook zo'n aap genaamd Pericles onder zijn hoede. Als plotseling het ruimtestation wordt geconfronteerd met een naderende elektrische storm, wordt geheel tegen de zin van Davidson Pericles gebruikt voor een proefvlucht om de wolk te onderzoeken. Maar men verliest het contact met deze shuttle. Leo Davidson gaat vervolgens, tegen alle regels in, met een andere shuttle achter Pericles aan. Wanneer hij in de elektrische storm terecht komt, verliest hij alle contact met het ruimtestation. Alvorens hij neerstort op een onbekende planeet, ziet Davidson dat zijn jaarteller met honderden vooruit schiet.


Het jaar 2000/2029

De oude visie betreffende Edward Bellamy suggereerde dat de door hem beschreven maatschappij in 2000 een feit was, omdat het hier een terugblik betreft. Echter, de Amerikaanse denkwijze van Bellamy, gaat bij de jaartelling uit van 2000 jaar AD, After Death. Wij in Europa gaat uit van 2000 jaar na de geboorte van Christus, daar zit 33-4 jaar tussen. Het verschil is dus 29 jaar. Bellamy's jaar 2000 is dan ook gelijk aan ons jaar 2029. Voor ons is zijn terugblik dus vanaf het jaar 2028.Volgens de Maya's, eindigt ons huidige wereldtijdperk op 24-12-2012 na de geboorte, van Christus. Anders gezegd in 2013 na C. is er een nieuwe wereldtijdperk ingetreden. Er zit 16 jaar tussen 2013 en 2028. De eerste acht jaar, 2013-2020 kun je zien als het overgangstijdperk, naar de economische gelijkheid, van Bellamy, en de periode 2021-2028 als het implantatie/stabilisatietijd, als praktische invulling van de oude christelijke naastenliefde.


Zullen robots over honderd jaar mensen vervangen?

Aanjagers van de discussie waren natuurlijk Moravec en Kurzweil, die op basis van de wet van Moore een continue groei van de rekencapaciteit verwachten en daarom in de nabije toekomst de ontwikkeling van daadwerkelijk intelligente robots verwachten. "We zullen binnen afzienbare tijd machines met bewustzijn meemaken", is de overtuiging van Kurzweil. Hij gaat ervan uit dat nog voor 2060 de intelligentie van alle menselijke hersens in een enkele chip zal zitten. Bij deze berekeningen gaat de uitvinder van het electronische toetsenbord uit van 'voorzichtige getallen', iets wat hij voortdurend benadrukt. De totale rekenkracht brengt zonder intelligente software echter niets terecht volgens Kurzweil. Daarom wil hij deze creëren doormiddel van 'Reverse Engineering' en 'Scannen' van processen in menselijke hersens. Met behulp van de wet van Moore heeft hij precies uitgerekend wanneer nanobots voor het eerst zo klein zullen zijn, dat zij via de bloedsomloop op ontdekkingsreis in het menselijke brein kunnen, in het jaar 2029 moet het zover zijn. Daarna moet het volgens Kurzweil mogelijk zijn om met behulp van de mini-bots gericht bepaalde hersendelen te stimuleren om zo perfecte virtual reality 'van binnen' te maken. Kurzweil denkt dat hiermee de menselijke intelligentie kan worden vergroot.


Vergrijzing

Als Europa er niet in slaagt om meer banen te scheppen dan dat er nu zijn, dan is er in de toekomst een probleem. De financiering van de oude dag komt dan in gevaar. De Europese bevolking vergrijst namelijk in een hoog tempo. In het jaar 2029 zal de Europese bevolking meer dan 113 miljoen inwoners hebben die ouder zijn dan 60 jaar. En van al die EU landen, is Nederland de koploper. In 2035 zullen in ons land vier miljoen mensen zijn die ouder zijn dan 65. Dat is dus bijna een op de vier mensen.


De mens die zichzelf afschaft (Sloterdijk / Houellebecq)

Nadat in het jaar 2029 de eerste kloon van de genetisch versleutelde mens ter wereld wordt gebracht, neemt hij snel en succesvol bezit van de wereld.  De 'mensen van het oude ras' hebben de voorwaarden voor hun eigen afschaffing geschapen en zichzelf overbodig gemaakt. Houellebecq eindigt zijn roman met de volgende zelfbespiegeling van de Nieuwe Mens:  

'Wij hebben de kinderlijke band die ons aan de mensheid bond verbroken, en we leven. Naar het oordeel van de mensen is ons leven gelukkig. Inderdaad hebben we ons weten te bevrijden van de voor hen onontkoombare invloed van egoïsme, wreedheid en woede; we leiden in ieder geval een ander leven.  (…) Op de mensen van het  oude ras komt onze wereld over als een paradijs. Het gebeurt overigens wel eens dat we onszelf - met iets van humor, dat wel - betitelen met de naam 'goden' die hen altijd zo dromerig stemde.'
Wanneer vallen de feestdagen en speciale dagen in het jaar 2029?

Nieuw Jaar:     
Drie Koningen:
Valentijnsdag:
Carnaval:     
Goede vrijdag:
Pasen:     
Koninginnedag:
Bevrijdingsdag:
Hemelvaart:     
Pinksteren:     
Moederdag:     
Vaderdag:     
Dierendag:     
Sint Maarten:
Sinterklaas:     
Kerst:     
Oud Jaar:     
Maandag 1 Januari 2029 (week 1)    
Zaterdag 6 Januari 2029 (week 1)    
Woensdag 14 Februari 2029 (week 7)    
Zondag 11 Februari 2029 (week 6)    
Vrijdag 30 Maart 2029 (week 13)    
Zondag 1 en Maandag 2 April 2029 (week 14)    
Maandag 30 April 2029 (week 18)    
Zaterdag 5 Mei 2029 (week 18)    
Donderdag 10 Mei 2029 (week 19)    
Zondag 20 en Maandag 21 Mei 2029 (week 21)    
Zondag 13 Mei 2029 (week 19)    
Zondag 17 Juni 2029 (week 24)    
Donderdag 4 Oktober 2029 (week 40)    
Zondag 11 November 2029 (week 45)    
Woensdag 5 December 2029 (week 49)    
Dinsdag 25 en Woensdag 26 December 2029 (week 52)Maandag 31 December 2029 (week 53)    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------