Persbericht
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Putten, 20 april 2006

Basisschool De Pelikaan steunt Winterspelen Putten2029

De lobby voor de Olympische Winterspelen van Putten 2029 gaat onverdroten door. Basisschool 'De Pelikaan' zal op 29 april a.s. haar steun betuigen aan de kandidatuur van het dorp. Eén van de zes karren van deze school wordt voor de kinderoptocht op Koninginnedag naar dit thema ingericht. De bobslee van olympiër Eline Jurg en een heuse glijbaan van 'de kerktoren' completeren het geheel.

In februari 2006 bezochten zes Puttense sportfanaten de Olympische Spelen in Turijn. Daar hebben zij gelobbyd om dit grootse spektakel in 2029 naar het Veluwse dorp te halen. Onder de titel 'Ain't no mountain high enough' hebben zij het NOC*NSF én Internationaal Olympisch Comité (IOC) duidelijk weten te maken dat werkelijk niets onmogelijk is.

NOC*NSF-voorzitter Erica Terpstra toonde zich enthousiast over de kandidatuur van Putten. Op haar voorstel zullen Amalia en Alexia, de dochters van Willem-Alexander en Maxima, zeer binnenkort rondlopen in een T-shirt van Putten2029. Voor De Pelikaan bood dit voldoende aanknopingspunten om de lobby voort te zetten.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie over de lobby door basisschool De Pelikaan uit Putten voor de Olympische Spelen van Putten2029 kunt u contact opnemen met:

Henriëtte van Nieuwenhuizen
T: 0341 360052
E: an.vnieuwenhuizen@hetnet.nl