Boek
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De Puttense taal wordt in dit boek "Putters proaten", de eer toegedaan wie de eer ook toekomt. Samengesteld door de werkgroep dialect en folklore van het Puttens Historisch Genootschap. Verkrijgbaar in de betere boekvakhandel.